• Verbinding: Zij hebben een innerlijke drive om zich verbonden te voelen met het werk dat zij doen. Hierdoor zijn zij in staat professionele verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor de leden van hun team & overige collega’s.
  • Autonomie: Zij staan stevig in hun schoenen en bewaken de eigen grenzen wanneer hun autonomie wordt bedreigd.
  • Talent: Zij zijn trots op hun eigen unieke Talent/Gave en durven dit talent professioneel te manifesteren.

 

Inzicht in de status van deze basisbehoefte bij uw medewerker of sollicitant resulteert in goed samengestelde teams, in de juiste kandidaat selecteren tijdens een sollicitatieprocedure of de passende beslissing nemen tijdens een reorganisatie.

LG CONSULT maakt het onzichtbare weer zichtbaar

Helaas stamt bij veel mensen de programmering nog uit de kindertijd. Het kost veel energie om je staande te houden op de werkvloer wanneer je nog leeft vanuit je oude verdedigingsmechanismes & angst. LG CONSULT wil dit onzichtbare zichtbaar maken en daarmee organisaties weer vitaal krijgen. Als iemand ervoor openstaat om zichzelf te ontwikkelen en met zijn patronen aan de slag te gaan dan is er veel mogelijk. Zo bieden we naast onze assessments; één op één coachingstrajecten aan, geven we communicatie trainingen aan teams & afdelingen, ondersteunen we leidinggevenden bij het verbeteren van hun leiderschapsstijl en adviseren we organisaties over vitaliteit en bloei.

ONZE DIENSTEN

ASSESSMENT

LG CONSULT heeft een assessment ontwikkelt waarmee ze de lat niet alleen hoog maar ook diep legt. Uiteraard met alle elementen van een regulier assessment met als extra dimensie het persoonlijk fundament van de deelnemer en de context van de functie. Meer informatie >

COACHING

Soms is de passie bij je medewerker weg, de lol er een beetje uit. Ik wil die medewerkers weer AAN zetten, de intrinsieke motivatie vinden zodat het weer van binnen naar buiten gaat stromen. Hiervoor is het van belang dat de deelnemer inzicht krijgt in wat voor hem van waarde is en welke blokkades ervoor zorgen dat hij hier (nog) niet naar leeft (Autonomie).

Tevens geeft coaching inzicht in de, soms verstopte, talenten van de deelnemer. Daarnaast coach ik leidinggevenden in hoe zij hun medewerkers weer kunnen motiveren, hoe zij de juiste balans tussen grenzen en aandacht kunnen vinden. Meer informatie >

Gespannen of Vitale Organisatie?

Het kunnen balanceren tussen pure aandacht geven en logische grenzen stellen is key bij het ontwikkelen van een vitale organisatie. Wij werken vooral op het snijvlak van de gespannen organisatie naar een vitale organisatie. Hier vindt weerstand plaats maar is ook veel groei mogelijk.

Aandacht: aandacht geven klinkt positief maar kan op de verkeerde manier ook betuttelend zijn. Het gaat niet altijd om te weinig aandacht maar om oprechte, pure aandacht. M.a.w. geef je aandacht omdat je het bedacht hebt of omdat je daadwerkelijk verbonden bent met die ander, vanuit je mens zijn?

Grenzen: ook bij het stellen van grenzen gaat het om verbinding. Durf je jezelf uit te spreken zowel positief als negatief? Grenzen stellen vinden mensen niet altijd fijn maar is wel nodig. Grenzen verschaffen immers ook helderheid, veiligheid en duidelijkheid. Onduidelijkheid creëert ongewenst gedrag in de organisatie. Als mensen niet meer durven dan slaat ‘t dood in de organisatie. Geen grenzen maakt dat mensen opeens worden afgerekend op iets, de angst slaat dan toe en dan doen ze niets meer. Grenzen bespreken is een spannend stuk, maar zeer noodzakelijk.

Vitale organisatie: als het gespannen is in de organisatie is men geneigd om terug te gaan op aandacht (pamperen), weg uit het spannende stuk. Maar wat gebeurt er als we blijven waar we willen zitten, wel even in dat spannende stuk blijven voelen wat er echt gebeurt? We als we erbij blijven en dan echt samen kijken hoe dit te verbeteren. Als we aanwezig durven te blijven, doorheen durven te gaan. Feitelijk blijven, dit is wat er echt gebeurt.

TRAININGEN

Voor leidinggevenden organiseren we maatwerk trainingen die gaan over het Spel tussen grenzen stellen en aandacht geven. Deze trainingen zijn vooral gericht op voelen, proeven en ervaren want je kunt nog zoveel herkennen en erkennen de uiteindelijke verandering komt door het te doen.

Met ervaren trainingsacteurs en in kleine groepen kun je letterlijk gaan ervaren wat er gebeurt als je teveel aandacht geeft of grenzen niet duidelijk stelt. Ook kun je oefenen met nieuwe leiderschapsstijlen en zelf ervaren hoe dit resulteert in ander gedrag van een werknemer. Zo wordt het onzichtbare weer zichtbaar en kun jij op een natuurlijke manier jouw teamleden weer AAN zetten. Meer informatie >

ADVIES

In onze adviestrajecten voor management & directie spiegelen wij wat er nu echt speelt in de organisatie. We gaan helderheid verschaffen over de focus van de organisatie: wat voor organisatie wil je zijn, waar zit de verbinding en het gemeenschappelijk doel? Welke talenten & persoonlijkheden horen daar wel of niet bij? Als dat helder is wordt meestal ook snel duidelijk of het aanname beleid klopt en teamsamenstellingen kloppen of niet. Meer informatie >

Over ons

Het logo van LG CONSULT is de Sakura (kersenbloesem) en staat symbool voor mijn geloof in de mensheid. De bloei en het verval van de Sakura is verbonden met het leven van de mens. Zon, regen en wind bepalen de duur van de bloei.

Als organisatiepsycholoog met een holistische benadering wil ik graag met hart en ziel bijdragen aan een vitaal werkklimaat. Daarbij balanceer ik tussen aandacht geven aan individuele behoeften en talenten én grenzen stellen ten aanzien van het speelveld.

Wat mij aanspreekt in de holistische visie is dat deze is gebaseerd op de tendens in de natuur om gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen. Dit is waar het individu en de organisatie bij elkaar komen en kunnen er gemeenschappen gecreëerd worden die daadwerkelijk waarde toevoegen aan hun leefomgeving. Ik werk dan ook met name voor overheidsinstellingen binnen het onderwijs en de zorg, politie, nutsbedrijven, provincies, gemeentes en woningcorporaties in het Noorden van het land.

Na mijn studie psychologie heb ik mijzelf in de breedte van mijn vakgebied ontwikkeld. Recentelijk heb ik de opleiding tot Life Teacher afgerond. Ik heb zowel in het bedrijfsleven als Hoofd P&O gewerkt als ook bij een aantal landelijk opererende adviesbureaus in de rol van psycholoog / adviseur.

Partners

In mijn samenwerkingen vind ik de persoonlijke verbinding, het plezier en humor zeer belangrijk. Daarnaast zetten deze ‘collega’s’ mij ook weer AAN. Zo werk ik inmiddels alweer zo’n 20 jaar samen met een team van mensen die mij en mijn bedrijf ook weer in bloei zetten. Hierbij stel ik ze graag aan u voor.

Till Topf

Is communicatietrainer en trainingsacteur; hij is al meer dan 15 jaar mijn partner voor assessments, coaching en training.

LinkedIn Profiel >

Isabella Hornhuis-Kümmerlen

Is coach & trainer en mijn partner op het gebied van equi coaching.

LinkedIn Profiel >

Maarten Smit

Is trainingsacteur en al meer dan 15 jaar mijn partner voor assessments.

LinkedIn Profiel >

Bianca Room

Psycholoog & Coach en is mijn partner bij assessment trajecten.

LinkedIn Profiel >

©[2020] LG Consult websdesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?