LG CONSULT richt zich in haar coaching op drie psychologische basisbehoeften van mensen; het versterken van Autonomie (het basisvertrouwen), het in beeld brengen van (aangeboren) Talent en het creëren van Verbinding (ATV). In een tijd waarin kennis steeds sneller verandert, de druk om te presteren en verantwoordelijkheid te dragen op een ieder toeneemt, werk en privé steeds meer door elkaar lopen, meer gevraagd wordt om in teamverband te werken, is het van belang om zelf de regie te behouden over de eigen ontwikkeling. Het versterken van ATV biedt steun aan de deelnemer om professioneel te kunnen handelen, betrokken te blijven bij veranderingen en te kunnen focussen op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Om (weer) ruimte te ervaren is het van belang dat de deelnemer inzicht krijgt in wat voor hem van waarde is en welke blokkades ervoor zorgen dat hij hier (nog) niet naar leeft (Autonomie). Tevens geeft de coaching inzicht in de, soms verstopte, Talenten van de deelnemer. Werken vanuit talent kost niet alleen energie, maar geeft ook energie. Tot slot krijgt de deelnemer praktische handvatten aangereikt om (nog) effectiever in Verbinding te treden met de wereld om zich heen.

LG CONSULT werkt doelgericht en pragmatisch. De coachingstrajecten zijn kortdurend en intensief, omdat er uit wordt gegaan van de eigen scheppende kracht van de deelnemer. De deelnemer wordt aangemoedigd te reflecteren op drie niveaus; denken, voelen en willen. Is het logisch wat je denkt, raakt het je in je hart en wil je er iets mee in je handelen? Er wordt in maximaal vijf sessies van 1,5 uur ruimte vrij gemaakt voor verdere groei en ontwikkeling. Oud leed wordt herkend, erkend en losgemaakt waardoor kansen tot groei worden blootgelegd. Tevens vindt er (meestal) een integratietraining plaats om het nieuwe gedrag in een veilige setting te kunnen oefenen. Om zorg te dragen dat de deelnemer in de werksituatie een steun in de rug krijgt om de ingeslagen weg door te zetten, eindigt elk traject met een borgingsgesprek met de deelnemer, de opdrachtgever en de psycholoog.

©[2020] LG Consult websdesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?