Hoe kunnen we in de huidige tijd ruimte creëren voor Lang & Gelukkig leven én werken? Dit is de centrale vraag die Lobke Glerum zich stelt in zowel haar eigen leven als partner, moeder van twee kinderen en in de organisaties die zij adviseert over persoonlijke en professionele (team) ontwikkeling en mentale veerkracht. Organisatie-ontwikkeling begint bij haar bij de basis, ofwel het bestaansrecht van de organisatie; Waar voegt de organisatie waarde toe en wat betekent dit voor de mensen die er werkzaam zijn? Haar werkwijze is empathisch, doelgericht en soms confronterend, maar altijd met respect voor het welzijn van de ander.

De eigen wortels van Lobke liggen op het waddeneiland Schiermonnikoog. Zij heeft haar jeugd hier doorgebracht, voornamelijk op de rug van het paard, en heeft hier gevoeld hoe het is om mee te bewegen met het ritme van de seizoenen. Toen zij 12 jaar was is zij naar het VWO in Dokkum gegaan, waardoor zij door de week in een kostgezin verbleef. Hierdoor heeft zij al jong geleerd LEF te tonen door regie te nemen over haar eigen ontwikkeling. LEF staat bij haar voor de wil om te Leren, Energie te richten op datgene wat voor jou van waarde is en Fouten te benutten als kansen om beter te worden.

Als kind uit een onderwijsgezin heeft leren en ontwikkelen altijd haar interesse gehad. Zij is van nature nieuwsgierig, ondernemend en analytisch ingesteld en heeft zich na haar studie psychologie in de breedte van haar vakgebied ontwikkeld. Recentelijk heeft ze de opleiding tot Life Teacher bij De Life School afgerond. Lobke heeft zowel in het bedrijfsleven als Hoofd P&O gewerkt als ook bij een aantal landelijk opererende adviesbureaus in de rol van psycholoog / adviseur. Zij heeft fusies, inkrimping, overname en ontslag persoonlijk meegemaakt én begeleid en heeft hierdoor ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een complex krachtenveld waarin verschillende belangen spelen. Het centrale thema dat haar hierin aanspreekt is; Hoe blijft een mens overeind in dit turbulente krachtenveld en hoe zorgt hij ervoor dat hij trouw blijft aan zijn eigen levenspad?

CV

Lobke heeft zich vanuit een aanvankelijk breed profiel de laatste 15 jaar geconcentreerd op het werk als assessment en ontwikkelpsycholoog. Zowel bij LTP en Beljon + Westerterp als sinds 2013 vanuit haar eigen praktijk heeft zij een groot aantal ontwikkel-, selectie- en loopbaanassessments uitgevoerd. Opdrachtgevers en deelnemers waren onder meer afkomstig uit de overheid. Deelnemers omschrijven haar rapportages en adviezen als; tot the point, pragmatisch, diepgaand, concreet en helder.

Bij de volgende organisaties heeft Lobke onder meer meegewerkt aan het projectmatig afnemen van assessments op grootschalig niveau; Het NIVF (opleiding voor de brandweer), Nationale Politie, Meldkamer Noord Nederland, BC/ICT (ICT afdeling van de belastingdienst), ABN/AMRO, Isala Klinieken (zorginstelling in Zwolle), Wilhelmina Ziekenhuis, UWV, Provincie Fryslân, Onderwijsgroep Noord, Drenthe College, Waterbedrijf Groningen, KPN.

OPLEIDING

 • 1991 – 1996 – Rijksuniversiteit Groningen, Psychologie. Afstudeerrichtingen: 1. Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (AOP) 2. Sociale Psychologie
 • 1984 – 1991 – VWO-diploma aan de scholengemeenschap ‘Oostergo’ te Dokkum

WERKERVARING

 • 2013 – heden LG CONSULT, praktijk voor Lang & Gelukkig leven en werken. Functie: Eigenaar / Psycholoog NIP – Coaching, Assessment, Training en Advies
 • 2004 – 2013 LTP – Functie: Senior Adviseur / Psycholoog NIP- Assessments, coaching, training en organisatieontwikkelingstrajecten
 • 2001 – 2003 Tulp Keukens B.V. te Rijssen – Functie: Hoofd P&O – Aansturing p&o afdeling; opzetten en verder ontwikkelen personeelsbeleid; begeleiden reorganisatieproces (waaronder collectief ontslag); advies en ondersteuning directie en management
 • 1999 – 2001 Beljon + Westerterp B.V. te Groningen – Functie: Consultant / Psycholoog NIP – Werving & Selectie, Assessments, Psychologisch Onderzoek, Loopbaanbegeleiding en Outplacement
 • 1998 – 1999 G.F. Visser Exploitatie B.V. te Sappemeer (Franchisenemer van Intergamma); – Functie: Hoofd Opleiding & Communicatie – Beleid ontwikkelen ten aanzien van Training & Opleiding; coördineren van opleidingsactiviteiten; ontwikkelen en geven van trainingen; verantwoordelijk voor de implementatie in de praktijk; vormgeven aan het interne communicatiebeleid
 • 1996 – 1998 Organisatie adviesbureau E&M SYNTAX te Groningen – Functie: Junior trainer – Ontwikkelen en uitvoeren van diverse communicatietrainingen binnen de jeugdhulpverlening; onderzoek naar de effecten van taakstraffen

CURSUSSEN

 • 2016 Opleiding tot life teacher; The Life Foundation
 • 2015 Cursus Voice Dialogue; Coach Kwadraat
 • 2004 – 2013 Interne opleidingen binnen LTP op het gebied van assessment en coaching
 • 2005 Training toepassen van de LIFO-vragenlijst; Match
 • 2004 Cursus ESF subsidies ten t.b.v. van opleidings- en reïntegratietrajecten; Funding
 • 2002 Cursus ontslagrecht; AWVN
 • 2000 Training Assessment-instrumenten: de Capaciteitentests; SHL
 • 2000 Training Assessment-instrumenten: de Persoonlijkheidsvragenlijsten; SHL
 • 1997 Training ‘omgaan met weerstanden tijdens het geven van trainingen’
 • 1997 Cursus ambulante sociale vaardigheidstraining als alternatief voor een sanctie
 • 1994 Cursus ‘Inleiding Sociaal Recht’ aan de juridische faculteit van de RUG

©[2020] LG Consult websdesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?